Hjulinställning i Tyresö

Lämna in din bil för en hjulinställning hos oss.

Gör en hjulinställning och förläng däckens livslängd

En hjulinställning innebär att man väldigt noggrannt mäter och justerar hjulvinklarna på din bil. Hjulinställning görs först och främst för att undvika snabbslitage på däcken men också för att få en mer trafiksäker bil. Vid en korrekt utförd hjulinställning kommer dina däck att få en betydligt längre livslängd, din bil kommer att kännas mer lätthanterlig men framförallt kommer dina bränslekostnader att sjunka vilket har en positiv inverkan på miljön.

Hur ofta ska man göra en hjulinställning?

Du bör se över hjulinställningen åtminstone 1 gång per år eller var 2 000 mil. I övrigt bör man göra en inställning om man har kört på något, kört över en vägbula i för hög hastighet eller dunkat i en grop på vägen. Därtill bör man givetvis kontrollera fram – och bakvagnsinställningarna om man känner att något är konstigt med styrningen, väghållningen eller ratten.

  • Ratten drar snett när du kör rakt fram

  • Bilen drar åt höger eller vänster

  • När bilen känns allmänt instabil och vill ”vandra” över vägbanan

  • Efter en påkörd trottoarkant, ojämnheter, håligheter i vägbanan

Kontakta oss